2016. június 17., péntek

2015-1-HU01-KA101-013097 - "Határon innen határon túl..." pályázat zárása


Az Európai
Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával 
A projekt célja volt a "Határon innen, határon túl..." a nemzetközi  kapcsolatok kiépítése által kompetenciáink erősítése, szakmai tapasztalatok cseréje és nyelvtudásunk fejlesztése  az idegen nyelv saját anyanyelvi környezetében. 
A projektben részt vett a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda 6 fő óvodapedagógusa, akik hasonló szellemiségűek, nyitottak, innovatíak, egymásra inspirálóan hatnak és valamennyien egy bizonyos terület irányítói az óvoda életében. Fontos számukra egymás és mások tisztelete, elfogadása, megbecsülése. Szakmailag felkészültek, folyamatosan képzik magukat. 
Óvodánk legfontosabb célja, hogy olyan gyermekeket neveljünk, akik kiegyensúlyozottak, boldogok, tudnak alkalmazkodni a változásokhoz, a társadalom hasznos tagjaivá váljanak. 
A projekt 3 job-shadowingból és 2 országban zajló nyelvi kurzusokból állt. A job-shadowing típusú mobilitások alkalmával 2 erdélyi és 1 szlovákiai magyar ajkú 3-7 éves korú gyermekeket foglalkoztató oktatási intézményt látogattunk meg. A nyelvi kurzusok Németországban és az Egyesült Királyságban teljesült. 
A projekt során több külföldi kapcsolatot építettünk ki személyekkel, intézményekkel, személyes barátságok is köttettek, megismertük más népek, országok életét, kultúráját, oktatási rendszerét.
A tevékenységek alatt kompetenciáink fejlődtek, módszertani ismereteink mélyültek, megszilárdultak, megerősítést nyertek az új, külföldön szerzett tapasztalatok alapján. 
A job-shadowing típusú mobilitásban 5 fő óvodapedagógus, több szakterület intézményi szakmai vezetője vett részt, akik a meghatározott általános célok mellett saját területükön plusz speciális ismereteket szereztek. Ezeket az ismereteket beépítik a munkaközösségük munkájába. 
A nyelvi kurzusok által a résztvevő óvodapedagógusok nyelvtudása fejlődött, magasabb szintre jutott. Idegen nyelvi környezetben magabiztosabbak, önállóbbak lettek. 
A pályázat lehetőséget biztosított arra, hogy településünk, illetve óvodánk neve ismertté váljon, magunkat bemutathassuk, másokkal megismertethessük, és mi is megoszthatjuk tudásunkat a határainkon túl is. 
Fontosnak tartottuk és tartjuk a projekt során szerzett tapasztalatokat átadni disszeminációs tervünk alapján szűkebb és tágabb környezetünknek.  
Már a pályázat puszta lehetősége is nagy hatással volt ránk. A lehetőség régebben is előttünk állt, de most éreztük magunkban azt, hogy a kitűzött cél megvalósítható, elérhető, reális, a projekt lebonyolításához szükséges megfelelő háttérrel rendelkezünk.  
 Azzal hogy megtaláltuk az Erasmus+ KA1 pályázatot, és esélyt láttunk arra, hogy azt meg is valósítsuk mindenki nagy várakozással állt a feladatok elé.  A pályázatban résztvevő kollégákat örömmel töltötte el, hogy bekerültek a projektet megvalósító személyek közé. Mindenki izgatottan készült és lelkesen végezte feladatait.  
A projekt hosszú távú hatásaként a szélesebb látókörű, magabiztosabb, kreatívabb pedagógus harmóniát sugároz, környezetére is jó hatással lesz. Javul a pedagógus és a gyermek kapcsolata, a gyermek boldogabb, a pedagógus elégedettebb lesz.  A gyerekeken keresztül a szülők is elfogadóbbakká, együttműködőbbé válnak az intézmény irányába, a gyerekek személyiségének fejlesztése során ez mindenképpen előnyös.
Arra törekedtünk, hogy a pályázat lezárásakor minden résztvevő elégedett legyen, igényei, szükségletei kielégítést nyerjenek, céljaik megvalósuljanak. Újabb tervek fogalmazódtak meg bennünk a jövőre nézve, mert továbbvittük ezt a megkezdett utat és 2016-ban is pályázatunk sikeres elbírálásban részesült.
Köszönetet mondunk a Tempus Közalapítvány munkatársainak a sok információért és segítségért, amit a pályázat megvalósítása során nyújtottak számunkra, köszönjük a külföldi partnerintézményeknek, hogy ismeretlenül is lehetőséget adtak arra, hogy meglátogathassuk őket, tapasztalatot cserélhessünk velük, betekintést nyerhessünk az életükbe. Végül köszönjük a támogatást, a szurkolást azoknak, akik ha csak gondolattal is, de mellettünk álltak, mellettünk állnak. 
"Azokért élünk, akiket szeretünk, azokért, akik igaznak tartanak, a jövőnek élünk: a szépért, a jóért, amit tehetünk. " (Széchenyi István)


Beszámolónk angol nyelven:
The purpose of our project, “Határon innen, határon túl…”, is to build international relationships and make our competence stronger, to exchange practical experiences and to improve our language skills within mother-tongue environment.
6 nursery teachers from the Perkáta ÁMK Szivárvány Nursery took part in the project, they are similar in spirituality, as well as being open, innovative and they continuously inspiring each other. They are all leaders of a certain area in the life of the nursery. They are already very well trained in their respective fields and constantly improve themselves however possible.
The most important goal for our kindergarten is to educate children so they can become well balanced, happy and an important part of their community.
The project consists of three job shadowings and two language courses abroad. On the occasion of job shadowing mobility we visited two Transylvanian and a Slovakian educational institution with children between the ages of 3 and 7. The language courses took place in Germany and the United Kingdom.
During the project we built up more relationships with foreigners, institutions and civil organizations, as well as this we learnt about the culture and educational systems of other countries.
During these activities our competency has developed, our methodological knowledge solidified; furthermore, it gave us more confidence on the new experiences gained abroad.
In the job shadowing mobility, 5 of our leader nursery teachers took part working together with more leaders from specialist institutions, who gained knowledge in their fields and became acquainted with several likeminded individuals.
Because of the language courses, the participating kindergarten teachers´ knowledge in the learnt language grew exponentially.
The project provided an opportunity for our kindergarten´s and our town´s name to become widely recognized and it gave us a chance to introduce ourselves and our expertise beyond the borders of Hungary.  
It was very important to us that the obtained experiences were transmitted to a wider environment based on our dissemination’s plan.
We were privileged at the very opportunity of this application. We have had similar chances in the past, however we believe this time the goal is reachable. We also possess the optimal background for this.
Since we found the Erasmus+ KA1 application and we have seen the chance accomplishing it, and everyone was waiting anxiously for the tasks. The participating colleagues were honoured that they were included in the project. Everybody was preparing devotedly and enthusiastically to perform their tasks.
The long-term effect of the project was to be a wider array of recognition, more confident and creative teachers who will be able to create harmony and above all have a good effect for the environment.  The connection between teachers and children is improving, the children are becoming happier, the teachers are more satisfied. The parents have a greater acceptance and appreciation towards our facilities and their children’s character is improving.
Our target at the end of the application was that all of our participants were to be satisfied, their targets realized and their newest plans achieved, also regarding the future, more combined tasks and activities can be a possibility. We are already thinking about new plans and ideas for the future, as took this journey to the next stage and our 2016 project has been successful.
Last but not least we say thank you to the colleagues of Tempus Közalapítvány (Tempus Fund) for providing us with the necessary information as well as the help that they have kindly given already. Also thank you to our international partners for presenting the possibility and giving us a chance of visiting, exchanging information, and viewing their lives. And finally, a big thank you to all those people who have stood by us throughout this time even if it was only a friendly thought. 
“We live for those, whom we love, who hold us true, we live for the future: for beauty, for good, and for what we can do.” (Széchenyi István)

Fotók 

2015-1-HU01-KA101-013097 Anglia

2015-1-HU01-KA101-013097 Marosvásárhely

2015-1-HU01-KA101-013097 Marosvásárhely

2015-1-HU01-KA101-013097 Regensburg

2015-1-HU01-KA101-013097 Regensburg

2015-1-HU01-KA101-013097)Érsekújvár

2015-1-HU01-KA101-013097 Érsekújvár


2015-1-HU01-KA101-013097 Csíkszentdomokos

2015-1-HU01-KA101-013097 Csíkszentdomokos

2015-1-HU01-KA101-013097 Anglia

A pályázat megvalósulásához kapcsolódó linkgyűjtemény: 

Óvodai blogbejegyzések:Külföldi sajtómegjelenések:

Castrum Novum ujsagban:Sme napilapban szlovakul:Hazai sajtómegjelenések:

Perkátai HírekEgyéni beszámolók:


Összefoglaló a 1. job-shadowingról – Marosvásárhely 2015. augusztusA pályázatban részt vevő tagok nagyon boldogok voltak, amikor megtudtuk, hogy a beadott pályázatunk sikeres elbírálásban részesült. A világ változik, alakul, az új helyzetek és kihívások ösztönöznek a munkámban. Régi vágyam teljesült azzal, hogy bekapcsolódtunk a Tempus Közalapítvány pályázati rendszerébe.  Minden erőmmel azon voltam, vagyok, hogy szakmai tudásommal, tapasztalatommal kollégáim szakmai fejlődését irányítsam, segítsem. Ha azt valljuk, hogy valódi ismeretszerzés az, amit a gyermek maga fejt meg, maga fedez fel, cselekvésen keresztül sajátít el, majd képes alkalmazni képességei, készségei szerint, akkor ez a felnőttekre is igaz. Ezért van nagy jelentősége a helyszínen szerzett tapasztalatoknak. Jelen esetben úti célunk Románia, Marosvásárhely, Stefánia Óvoda volt, ahova az augusztusi szabadság ideje alatt látogattunk el.
 Nagyon sok megbeszélést és konzultációt tartottunk, hogy sikeres és zökkenőmentes legyen az utunk. Számos e-mailt váltottunk egymással, hogy valamennyiünk igényét, ötletét, elképzelését figyelembe vegyük. Az első útra készültünk a legnagyobb izgalommal. Az utazás előkészületeit, szervezési feladatait, szerződéskötéseket én koordináltam, végeztem. A pályázatban vállalt célokat, feladatokat átbeszéltük, szétosztottuk magunk között.  Az utazás előtti napokban még összeültünk pontosítani a teendőket. Kis csapatunk izgatottan indult útnak. A pályázat egyik eredménye, hogy pedagógusainkban erős összetartozási érzést alakított ki.
Nyitottak vagyunk, ahogy a fogadó intézmény is. Bizonyítja az a tény, hogy felkérésünket különben nem fogadták volna el. Nagy dolognak tartom, hogy ismeretlenül nyitottak felénk. Győrfy Évával, az intézmény igazgató asszonyával számos e-mailt váltottunk, a programok egyeztetése és a helyi aktualitások nyomon követése miatt. Éva Marosvásárhely határában várt bennünket. Az első köszöntő szavak után mindketten éreztük, hogy egy hullámhosszon vagyunk, egyformán gondolkodunk és ebből barátság lesz. Elkísért bennünket a szállodáig, és ettől a perctől egy pillanatra sem hagyott magunkra. Másnap ellátogattunk Marosvásárhely egyetlen magyar óvodájába, a Stefáni Napközi Otthonos Óvodába, mely a város központjában található.
Az intézményben egy román csoport is működik. Az itt dolgozó valamennyi ember nagyon barátságos, kedves, szolgálatkész volt. Az óvodapedagógusok szakmailag jól felkészültek, érdeklődőek voltak. Néhány mondat után úgy éreztem, mintha már „ezer éves” munkakapcsolatban lennénk. Tulajdonképpen egy célért dolgozunk, a ránk bízott 3-7 éves gyerekek oktatását-nevelését végezzük tiszta szívünkkel, csak a földrajzi környezet más. A hivatalos szakmai megbeszélésen az én feladatom Magyarország oktatási rendszerének, Perkáta és a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda és az óvodában folyó szakmai munka bemutatása volt, melyet PowerPointos vetítéssel és videofilm bemutatásával valósítottam meg. A látogatás során betekintést nyertünk az óvoda mindennapi életébe is. Az intézmény erőssége a szoros kapcsolat a családokkal, ezt ott jártunkkor is tapasztaltuk és a kolléganőkkel történő beszélgetésekből is kiderült. A fogadó óvoda is bemutatta intézményét, melyet szakmai véleménycsere követett. Jól felszerelt intézménnyel rendelkeznek, az udvaruk modern, de ebbe is megmutatkozott a szülőknek a segítőkészsége, támogatása. Munkám során tudatosan építek az egymástól tanulás lehetőségére a szakmai párbeszédek eredményeire. Rövid beszélgetés után konszenzus született arról, hogy közös projektben munkálkodjunk tovább. A munka megkezdésében aktív szerepet vállaltam. Hazaérkezve a két kolléganő azonnal megkezdte az együttmunkálkodást.
Győrfy Éva, az intézmény igazgató asszonya aktív túrázó is, ezért általa a természet olyan kincsét mutatta meg nekünk, gyönyörködhettünk benne, amit bátran állíthatok, kevés turistának van része. 
A látogatásunkat eredményesnek, sikeresnek tartom, a látottakat, tapasztaltakat továbbadva építettük be mindennapi életünkbe.
Köszönetemet szeretném kifejezni Győrfy Évának, Lazsádi Csillának, Kertész Katalinnak és az intézmény valamennyi dolgozójának, hogy szívvel-lélekkel azon dolgoztak, hogy mi a Perkátai Szivárvány Óvoda óvodapedagógusai gazdag ismeretanyaggal gyarapodjunk, kellemes élményeket szerezzünk.
Úgy gondolom, hogy ez hatalmas dolog a mai világban. Ezt a munkát folytatni kell…..

Perkáta, 2016. június 3.        Kovács Tiborné
Projektvezető, óvodavezető
  

Beszámoló
„Határon innen, határon túl…” – szakmai út Marosvásárhelyre


Nevelőtestületünkbe igényként fogalmazódott meg, hogy szakmai tapasztalatainkat, partnerkapcsolatainkat szélesítsük az Európai Unió országaiban is. Erre jó lehetőséget biztosított a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+KA1 - Mobilitási Projektek Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása pályázat. Nagy örömünkre szolgált mikor a pályázat nyertesei lettünk.
Első szakmai utunk Marosvásárhelyen valósult meg 2015 augusztusában, ahol Győrfy Éva igazgató fogadott bennünket nagy-nagy szeretettel és felkészültséggel, hogy minél több ismerethez, szakmai tapasztalathoz és élményhez juttasson bennünket.
Megismertette csoportunkat a nagyon szép és jól felszerelt Stefánia Óvodával, ahol magyar és román óvodai csoportok is helyet kaptak. Az ott töltött idő alatt több prezentációval egybekötött szakmai megbeszélést tartottunk. Az óvoda rendkívül lelkes kollektívája igyekezett minél szélesebb körűen bemutatni oktatási rendszerüket, a náluk folyó nevelő-oktató munkát, hagyományápoló tevékenységüket, a projektmódszer alkalmazásának lehetőségeit intézményükben.
Érdekesség volt, hogy minden óvodapedagógus végez valamilyen, az óvodás korosztályhoz kapcsolódó, óvodán kívüli tevékenységet (feladatlap szerkesztés - amely kiadásra került és nálunk is beszerezhető -, úszásoktatás, baba-pancsi, baba-mama klub stb.)
Szoros együttműködés valósul meg az óvoda és a szülők között. Bevonják őket tevékenységeikbe, a hagyományok ápolásába, a magyar szellemi értékek fenntartásába.
Mobilitási tevékenységem célja a különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel kapcsolatos nevelő- oktató munka megfigyelése volt. A szakmai beszélgetések során megtudtam, hogy a valamilyen problémával küzdő és tehetséges gyermekek fejlesztését alapítványok segítik. Az óvodapedagógusok képzéseket kapnak, amelyek segítik a problémás gyermekek korai felismerését, és segítséget nyújtanak a szülőnek, hogy minél előbb megfelelő fejlesztésben részesüljön a gyermek. Az óvodapedagógus feladata ezen a téren a szülő irányítása, de a döntés joga a szülőé.
Alapítvány által heti egy testnevelés foglalkozást is biztosítanak a gyerekeknek.
Mi is bemutattuk oktatási rendszerünket, intézményünket, hagyományápoló, tehetséggondozó munkánkat, jó gyakorlatunkat, elért eredményeinket. A bemutatkozás során feladatom volt a magyarországi köznevelés, közoktatás prezentációval szemléltetett bemutatása, valamint a referenciaintézményi kritériumok, kompetencia alapú oktatás bemutatása és saját jó gyakorlatom a „Kukoricázzunk! jó  gyakorlat ismertetése.
Sok közös pontot találtunk, tevékenységeinkhez megerősítést kaptunk, ötleteket gyűjtöttünk, - amelyek közül sok mindent megvalósítottam csoportomban is -, megállapodtunk további együttműködési lehetőségekben.

Győrfy Éva vezetésével olyan természeti szépségeket, értékeket ismerhettünk meg, amire turistaként aligha lett volna lehetőségünk.
Jártunk Tamási Áron szülőhelyén Farkaslakán, Korondon, Szovátán, a Medve-tónál. Felfedeztük Marosvásárhely és környéke szépségeit, látogatást tettünk a Kultúrpalotában, Bólyai múzeumban, Teleki Tékában. Ellátogattunk Tordára a sóbányába, a Tordai-hasadékhoz. Megcsodálhattuk Torockó népi építészetét, vízimalmát. A Görgényi havasokban tett kirándulás során részesei lehettünk fakitermelésnek, szénégetésnek, áfonyát, málnát szedtünk. Láthattuk az áfonyagyűjtő emberek szerény életkörülményeit a hegyekben. Megcsodálhattuk az Égerfás-tavat. Hegyi túránk során mezítláb átkeltünk a Nyárád patakon. Nagy élmény volt egy esztenánál tett látogatás is, ahol juhsajtot kóstoltunk, és tájékoztatást kaptunk a juhászok életéről, munkájáról, a sajtkészítésről.
Marosvécsen Kemény János kastélyában jártunk, ahol unokája Nagy- Kemény Géza kalauzolt bennünket, és meglátogattuk Vass Albert sírját is. A vajdaszentiványi táncházban tett látogatás nagyon nagy élmény volt számunkra. Városnézésen voltunk Székelyudvarhelyen. Ellátogattunk a Bólyai református kollégiumba, ahol Benedek Elek is tanult. A Kiruly völgyben tett kirándulás során rendkívüli természeti szépségeket fedezhettünk fel. Utolsó napunkon traktorral mentünk fel a Hargitára és gyönyörködhettünk a festői szépségű tájban.
Az ott töltött idő alatt megtapasztaltam a marosvásárhelyi kolléganők kedvességét, szeretetét, segítőkészségét. Rengeteg tapasztalattal gazdagodtam, nagyon sok felejthetetlen élményben volt részem, amit itthon egy prezentációval egybekötött megbeszélés során átadtunk kolléganőinknek. A Pusztaszabolcson megrendezésre kerülő Zöld Óvoda szakmai továbbképzésen Mosonyi Györgyné kolléganőmmel szintén lehetőségem volt arra, hogy szóróanyagok és személyes beszélgetések alkalmával megosszam a szakmai út során szerzett ismereteimet az érdeklődőkkel.

Perkáta, 2016. 06. 07.

      Cseréné Marczal Zsuzsanna
Projekt megvalósító óvodapedagógus
Beszámoló
Marosvásárhely 2015 augusztus


A marosvásárhelyi mobilitási projektünk alatt kiemelt feladatom volt a hagyományőrzés, a néphagyomány őrzés megfigyelése: tágabb értelemben, Erdélyben, szűkebb értelemben Marosvásárhelyen, a Stefánia óvodában. A két intézmény kölcsönösen bemutatkozott egymásnak.   Feladatom volt az intézményünkben folyó hagyományápoló munka, az általam vezetett Bóbita tehetségműhely, valamint a „Logikai és stratégiai játékok a nagycsoportban” témában végzett gyakorlati és kutatómunkám bemutatása. Az itthon készített PowerPoint bemutatókkal, videó felvételekkel színesítettem az előadásomat. A kinti kollégákkal sok közös kapcsolódási pontot találtunk. Igény merült fel közös projektek készítésére, melyeket meg is valósultak a tanév folyamán. Ezekben a projektekben megragadtam az alkalmat, hogy a hagyományőrzés is helyet kapjon. (szövés, fonás, nemezelés)
Együttműködésünk a közös projekteken túl, a személyes kapcsolatok terén is erősödött. Egyik kint dolgozó kolléganő kérte, hogy segítsek olyan bibliográfiát összeállítani, amit felhasználhat kutatómunkájában. Ezt hazaérkezve el is készítettem. Örültem, mert hasznosnak bizonyult számára. Sikerként érem meg azt, hogy a Stefánia óvodában a bemutatóm hatására érdeklődtek, majd használják is    Balatoni Katalin „Így tedd rá!” -táncos mozgásfejlesztő kiadványait. 
Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy a szabadidős tevékenységek során is folyamatosan lehetőség volt megfigyelni a hagyományápolást: (népviselet, kézművesség, gasztronómia, tánctábor  Vajdaszentiványon); felfedezni Erdély kulturális és természeti kincseit: (Farkaslaka, Korond, Torockó, Székelyudvarhely,  Kiruly-völgy, Tordai sóbánya, Tordai hasadék). Láttuk egy esztenán, hogyan készül a házi sajt, a faszenet milyen módszerrel állítják elő.  A sok-sok fotó, videó felvétel a publikálás mellett nevelő munkámban is szerves helyet kapott.   
Az alábbi linkeken megnézhetők a mobilitás alatt készült videofelvételek: 
–hogyan készül a sajt, Erdélyben egy esztenán:
–hogyan égetik a faszenet Erdélyben, az erdőben: http://perkataiszivarvanyovi.blogspot.hu/2015/08/video-faszenegetes.html
A tanulmányút tapasztalatai, élményei megjelentek csoportom éves- és tematikus terveiben, projektjeiben.  A gyerekekkel megnéztük a kint készült videó felvételeket. Megbeszéltük, az erdélyi óvodások hogyan ünnepelnek karácsonykor, milyen szokások vannak ott húsvétkor, összehasonlítottuk azzal, mi hogyan ünnepelünk. A sok kint készített fotó segítségével ismerkedtünk az erdélyi népviselettel, táncokkal. Megtanítottam a gyerekeknek az ott hallott medvés nótát, közösen készítettünk házi-sajtot, az ott hallott népdalokat beépítettem az ének-zene foglalkozások zenehallgatási anyagába.
A disszeminációra nagy hangsúly fektettünk. A tapasztalatokat folyamatosan, már a mobilitás alatt is megosztottuk: intézményünk blogján:
a feol.hu oldalán, családunkkal, barátainkkal, hazaérve a kollégákkal szakmai megbeszéléseken,  a szülőkkel szülői értekezleten. A beszámolókat PowerPoint bemutatóval, foto kiállítással tettem szemléletessé. Kolléganőmmel járási szintű továbbképzésen szórólapokkal, élménybeszámolóval népszerűsítettük az Erasmus+mobilitást Pusztaszabolcson.
Az Erdélyben zajló projektnek egyértelműen pozitív hatása volt számomra. A mobilitáson résztvevő kollégákkal szorosabbá vált a kapcsolatunk, ami jó hatással van szakmai munkámra.  Fejlődött kommunikációs készségem, perszonális és szociális kompetenciám, magabiztosabb lettem. A tanulmányút sok új tapasztalattal gazdagított. Látóköröm tágult, szakmai és kulturális téren rengeteg új ismeretet, élményt szereztem, melyek hatására újult erővel, körültekintőbben tervezhetem, valósíthatom meg nevelőmunkámat.
A jövőre nézve tervezzük, hogy a Stefánia óvodával a továbbiakban is újabb, közös projekteket valósítunk meg, valamint folytatom a nemzetközi tapasztalatszerzést, immár Lettországban. 
Perkáta, 2016.június 07.                                                                   

               Mosonyi Györgyné
Projekt megvalósító óvodapedagógus


2. Job-shadowing út Erdélybe – Csíkszentdomokos 2015. október


A 2. szakmai utunkra is nagyon nagy izgalommal és várakozással készültünk. Több alkalommal összeültünk megbeszélni az utazás előkészületeit, szervezési feladatait, és a szerződéskötéssel kapcsolatos teendőket. Szétosztottuk magunk között a szakmai feladatokat. Úti célunk Csíkszentdomokosi Óvoda.
Csíkszentdomokos Hargita megyében Csíkszeredától 29 km-re lévő nagyközség. Lakosságának száma 6000 fő körül mozog, magyar anyanyelven beszélnek, mélyen katolikus vallásúak. A családok többsége önellátó, kevesen dolgoznak munkahelyen. Itt született 1896. augusztus 28-án Márton Áron gyulafehérvári püspök. A katolikus egyház nagy alakja emlékére szobrot állítottak és halálának 30. évfordulóján a templom melletti általános iskolában múzeum nyílt, amely a püspök életútját, és azon keresztül a 20. századi Erdély történetét is bemutatja.
A projektben résztvevő kolléganőimmel autót béreltünk, és indultunk az útra. Sok-sok e-mail váltás után nagy izgalommal érkeztünk meg a Márton Áron Iskolába, amely egy intézményként működik az óvodával. Az iskola létszáma 443 fő + a 2 telephelyeken működő elemi iskola 89 fővel. Veress Anna Aranka igazgató asszony és Kalmár Mária nagyon sok szeretettel és tisztelettel fogadott bennünket.
Megismerkedtünk az ott dolgozó pedagógusokkal, akikkel az első mondatok után megtaláltuk a közös pontokat, egy véleményen voltunk dolgokról. Ugyan azt az érzést éreztem, mint a marosvásárhelyi utunk kapcsán, mintha rég látott barátot üdvözölnénk újra. Ők is ugyan ezt érezték, mert meg is fogalmazták. Bepillantást nyertünk az összevont intézményegység napi életébe. 180 óvodás gyermeket nevelnek-oktatnak. A településen 120 állami gondozott gyermek él. Összehasonlítottuk a Márton Áron összevont intézményt a mi intézményeinkkel. Sok hasonlóságot fedeztünk fel, de voltak különbségek, pl. az iskolás gyermekek csak délig vannak az iskolában, délután semmilyen szakkör és foglalkozás nincs. Minden gyermek két nyelvet tanul, angolt és németet, magas a középiskolába felvettek száma. Szembetűnő óriási különbség a romániai oktatási rendszerben a központi ellenőrzésnek kiemelt szerepe van. Ott jártunkkor egyszerre 3 síkon ment az ellenőrzés, kicsit zavarba is jöttünk, hogy nem szeretnénk kellemetlenséget okozni, de vendéglátóink elhárították és elmondták, hogy szinte nincs olyan nap, amikor ne ellenőriznének valamit. Precízen és lelkiismeretesen végzik a munkájukat, természetesnek veszik az ellenőrzést. Nálunk ez nem így van, nem így volt, mert évtizedeken keresztül szinte nem volt ellenőrzés. Ezért idegenkedünk az újonnan bevezetésre kerülő felügyeleti ellenőrzéstől. Másik nagyon szembetűnő különbség, hogy a diplomás pedagógusoknak vizsgázni kell szakmai módszertanból és irodalomból, ami nagyon nagy felkészülést jelent, nehezebb, bonyolultabb, mint nálunk egy érettségi vizsga, több szakember kóddal értékeli az írásbeli munkát. A pedagógusokat központilag helyezik ki az intézményekbe. Óriási szerepe van a Szülőbizottságnak, ők döntenek az iskolai életét meghatározó dolgokról, az igazgató asszony hitelesít aláír. Görbe Ágnes által vezetett csoportba látogattunk el, akivel munkakapcsolatban állunk. Őszinte szeretettel fogadott bennünket, nyíltan beszéltünk egymással. Megismertük óvodája oktató-nevelő munkáját, főbb területeit, egy intézményen belül hogyan működik együtt a román és magyar óvodai csoport. A szülők nagy tiszteletben tartják a pedagógust, mindent megtesznek, hogy eredményesen tudjanak dolgozni. Az óvodások reggel 7 órától érkeznek az óvodába és délben hazamennek. A reggelit otthonról hozzák. Egy másik meglátogatott telephelyen működő óvodában is a reggelit otthonról hozták a gyerekek, a tízórait a Máltai Szeretetszolgálat osztotta a gyermekeknek, amit hazavittek. Ez a csoport a falu szélén egy sátortetős házban működik, ahol egy óvodapedagógus végzi az áldozatkész munkát. Dajka, takarítónő nincs. Meglátogattunk olyan telephelyen működő óvodai csoportokat is, ahol voltak bölcsődés korú gyerekek is és az óvodások ott étkeztek és ott is aludtak. Vendéglátóinkkal folyamatosan beszéltük meg a látottakat, tapasztaltakat, a módszereket, technikákat, majd véleményt cseréltünk a pályázati lehetőségek kihasználásának fontosságáról. Bemutattuk a magyar oktatási rendszert, Perkátát, óvodánkat, Pedagógiai Programunkat.
Természetesen megismerkedtünk a település és a környék nevezetességeivel, természeti kincseivel. Megnéztük a Márton Áron Múzeumot, kirándultunk a Gyimesekbe, a Békás szoroshoz, szekeres kirándulást tettünk a környező hegyekbe, mely felejthetetlen élmény volt számunkra. Minden este megbeszéltük az aznapi tapasztalatokat, értékeltük és pontosítottuk a következő nap programját.
Köszönjük Veress Anna Aranka igazgató asszonynak, Kalmár Máriának, igazgató helyettesnek, Görbe Ágnes óvodapedagógusnak és az intézmények valamennyi pedagógusának, dolgozójának a jó szándékát, segítőkészségét, amit irántunk tanúsítottak.


Perkáta, 2016. június 3.


       Kovács Tiborné
Projektvezető, óvodavezetőBeszámoló
„Határon innen, határon túl…” – szakmai út Csíkszentdomokosra


Az őszi szünetben szakmai tapasztalataim bővítése céljából az Erasmus+ 2015. Közoktatási mobilitási projekt keretében ismét egy Erdélyi óvodába látogathattam el kolléganőimmel 2015. októberében. Úti célunk ezúttal Csíkszentdomokos volt.

Fogadó intézményünk a Márton Áron Általános Iskola részéről Veress Anna Aranka igazgató, Kalamár Mária aligazgató és Szabó (Görbe) Ágnes projektvezető, óvodapedagógus fogadott bennünket nagy szeretettel. Az ö segítségüknek, szakmai hozzáértésüknek köszönhetően ismét rengeteg ismerettel gazdagodhattunk.
Veress Anna Aranka prezentációval ismertette a csíkszentdomokosi intézményekben folyó munkát.
Csíkszentdomokoson az óvodás és iskoláskorú gyermekek nevelését, oktatását több épületben látják el. Aranka és Marika kalauzolásával ellátogattunk ezekbe az intézményekbe, ismerkedtünk az itt dolgozó kollégákkal. A faluban volt olyan épület, ahol csak iskolai osztályok kaptak elhelyezést, de volt olyan is, ahol egy épületben iskolai osztályok és óvodai csoport is működött, vagy csak egy óvodai csoport. Érdekes volt számomra, hogy a csíkszentdomokosi óvodás korú gyerekek többsége csak fél napot van óvodában és étkezést sem biztosítanak számukra. Otthonról viszik a tízórait maguknak. Csak egy óvodai csoportban van egész napos nevelés.
Nagyon nagy felelősség hárul az óvodapedagógusra, hiszen a rábízott kisgyerekeket teljesen egyedül látja el. Munkájuk során szoros kapcsolatban vannak a szülőkkel, kihasználják a természet közelségét, ápolják a magyar hagyományokat, és úgy gondolom, ezzel igazi gyermekkort biztosítanak a 3-6 éves korosztály számára. A különleges bánásmódot igénylő gyermekek tekintetében a korai felismerés, a szülő segítése, megfelelő szakemberhez irányítása a feladatuk.
Az ott töltött idő alatt szakmai megbeszéléseket folytattunk, kölcsönösen bemutattuk oktatási rendszerünket, intézményeinket, az intézményeinkben végzett nevelő – oktató munkát, hagyományápoló tevékenységünket. A prezentációval szemléltetett bemutatók során lehetőségem nyílott bemutatni köznevelési, közoktatási rendszerünket, Pedagógiai Programunkat, „Kukoricázzunk! jó gyakorlatomat, a referenciaintézményi kritériumokat, a kompetencia alapú oktatás megvalósulását intézményünkben.
Mi is sok lehetőséget kaptunk arra, hogy tapasztalatokat szerezzünk hagyományápoló tevékenységükről, a projektmódszer alkalmazásáról. Szabó (Görbe) Ágnes ebben a témában bemutató foglalkozást is tartott számunkra. Csoportjában a dió témakört dolgozta fel és mi részesei lehettünk annak hogyan készítenek a közösen gyűjtött, közösen tört dióból finom sütemény, miközben felidézték az eddig végzett munka élményeit. A különböző korosztályú gyerekek így saját tempóban, mélységben, többirányú megközelítéssel lehettek részesei a projekt feldolgozásának és egyéni képességüknek megfelelő fejlődésre volt lehetőségük. A foglalkozás után összegeztük gyakorlati tapasztalatainkat, beszélgettünk a csíkszentdomokosi és a perkátai óvodában folyó szakmai munkáról. Összehasonlítottuk azt és ötletbörzét tartottunk valamint további együttműködési lehetőségeket dolgoztunk ki.
Vendéglátóink segítségével megismerkedtünk Csíkszentdomokossal, nevezetességeivel, megtekintettük a Márton Áron múzeumot.
Ágnes is több érdekes programmal kedveskedett nekünk. Csíkmadarason Gáll Levente lovas kocsis kiránduláson mutatta meg nekünk a környék természeti szépségeit, magángyűjteménye segítségével a régmúlt idők értékeit tárta elénk.
Ellátogattunk a Békás-szoroshoz, Gyilkos-tóhoz. Csíkszeredán megtekintettük a Mikó várat, szobor parkot. Jártunk a Mádéfalván az emlékműnél, Tusnádfürdőn a Csukás-tónál, a Szent Anna-tónál, megnéztük a Szent Anna kápolnát. A tusnádfürdői úton legnagyobb örömünkre még medvét is láthattunk. Felejthetetlen élmény volt a Gyimesbe tett kirándulásunk, ahol a skanzenben megismerhettük a különböző tájegységekre jellemző népi építészetet, berendezési tárgyakat, vízi malmot.
A szakmai út során sok értékes tapasztalattal gazdagodtam, amit óvodai munkám során alkalmazni tudok, élményeimet, újonnan szerzett ismereteim megosztottam kollégáimmal, szülői értekezlet alkalmával a csoportomba járó gyerekek szüleivel is.
Ágnessel megállapodtunk egy testvércsoport kialakításában és egy bemutatkozó Ppt-vel már megkezdtük az ismerkedést a csíkszentdomokosi óvodásokkal.
A mobilitások során szerzett pozitív tapasztalatok arra inspirálnak, hogy ezt az utat tovább kell folytatni, tovább kell nyitnunk Európa felé. Ezáltal még több lehetőségem nyílna ismereteim további bővítésére, szakmai munkám, intézményem még színvonalasabbá tételére.
Perkáta, 2016. 06. 07.

      Cseréné Marczal Zsuzsanna
Projekt megvalósító óvodapedagógusBeszámoló
Job shadowing típusú mobilitás


A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának óvodapedagógusaként, egy 11 mobilitásból álló nyertes projekt részeként vehettem részt az Erasmus+ keretében a csíkszentdomokosi óvodában egy job shadowing mobilitáson 2015. októberében.
Már a pályázat előkészítésében, a partnerkeresésben, adatgyűjtésben is aktív szerepet vállaltam. Feladatom volt az utazással kapcsolatos adatok összegyűjtése, autóbérlés, bérelt autó vezetése, kollégák felkészítése Románia kultúrális, politikai, geológiai hátterével kapcsolatban.  Ehhez könyveket hang- és vidoanyagokat használtam. Feladatom volt kollégáim felkészítése, tájékoztatása a délutáni kiegészítő programokkal, kirándulásokkal  kapcsolatban is.
A mobilitás alatt Power Pointok, fotók, beszámolók segítségével bemutattam a fogadó óvoda pedagógusainak a saját intézményünkben zajló hagyományápoló munkát, hagyományápoló munkaközösségünk működését, szokásrendszerünket, Manóvár Tehetségműhelyünk programját.
Miután megismertem az erdélyi óvodában folyó szakmai munkát, a partneróvoda kollégákkal összehasonlítottuk a hagyományápolás módját, a szokásokat, ünnepeket, az alkalmazott népművészet eszközeit, lehetőségeit. Sok hasonló hagyományt, közös pontot találtunk munkánk során, de voltak különbözőségek is. Ezek az új szokások, ötletek jó lehetőséget adnak csoportomban végzett munkám szinesítésére. A látogatás számomra munkámhoz új inspirációt adott, számos kézzel fogható, gyakorlati ötlettel gazdagodtam.
A csíkszentdomokosi óvoda több külön épületben működik, de mindegyikre jellemző volt az egyszerűség, a természetesség, természetközeli életszemlélet. A pedagógusok más szemléletmóddal nevelik a gyermekeket, máshova helyezik a hangsúlyt, mint mi. Engem nagyon elgondolkodtatott a két szemléletmód közötti különbség. Úgy vélem erdélyi kollégáink inkább az életre nevelnek, az önállóságra, a saját döntések felelősségére  teszik a hangsúlyt. Úgy vélem erre az adott körülmények, földrajzi, politikai , gazdasági adottságok „kényszeríti” őket.
Különbséget látok a szülő-pedagógus kapcsolatban is. Úgy tapasztaltam a pedagógusnak nagyobb a tisztelete, a szülők jobban megbecsülik, elfogadják, és megfogadják a szavát, véleményét. Feltétlen bizalommal vannak az óvoda iránt.
 Hazaérkezésem után a gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték, amikor meséltem nekik utazásunkról, élményeinkről. Örömmel nézték a videofelvételeket, fotókat. Elcsodálkoztak a számukra ismeretlen játékokon, a másfajta udvaron, csoportszobán, tevékenységeken.
A látogatás alatt, a hagyományok ápolása területén szerzett tapasztalataimat jól be tudom építeni hagyományőrző munkaközösségünk munkájába is.
A délutáni kirándulások, múzeumlátogatások során olyan maradandó élményeket szereztem, melyek munkámba építve szinesíti, hitelesebbé teszi az óvodában végzett munkámat, különösen a külső világ tevékeny megismerése és hagyományaink megőrzése során. Sok fotót készítettem, melynek egy részét a foglalkozások alatt fel tudom használni.
A mobilitás alatt az én feladatom volt az óvodai blog szerkesztése is. Fotók, videók segítségével már a helyszínről tudtuk  tájékoztatni kollégáinkat, családunkat és az érdeklődőket.
A blog hasznosságát, az érdeklődők figyelmét bizonyítja, hogy az utazás alatt készített blogbejegyzéseket több százan olvasták.
Miután hazaérkeztünk, disszeminációs tervünknek megfelelően átadtam a szerzett ismereteket, tapasztalatokat kollégáimnak, szülői értekezleten a szülőknek. Ehhez a feladathoz szintén jól felhasználhatóak voltak a fotók, videók.
Hazaérkezésünk után Csíkszentdomokoson szerzett barátság eredményeként közös projektet valósítottam meg az egyik erdélyi pedagógussal.
Győrikné Kargl Máriával pedig közösen valósítottunk meg egy „Barátság projektet” a marosvásárhelyi kollégáinkkal.
Fontos számomra az is, hogy az utazás alatt igazi csapattá kovácsolódtunk kollégáimmal. Ez a jövőre nézve bíztató, hiszen a pályázatírásokhoz, megvalósításokhoz, munkaközösségi munkákhoz nagyon fontos, hogy kompromisszumra kész, közösen dolgozni tud, egymás vélményét elfogadó pedagógusok legyünk. A látogatás alatt barátokat,  jó szakmai kapcsolatotokat találtam, így kapcsolatrendszerem szélesedett. Ez további kapcsolatot, projektek, közös munka lehetőségét hordozza magában. Ezeket a kapcsolatokat szeretném a jövőben is fenntartani.

Perkáta, 2016.június 05.

                                        Nagy Rita
                   Projekt megvalósító óvodapedagógus


3. Job-shadowing út Szlovákiába – Érsekújvár 2016. április


A 3. utunkra is ugyanolyan izgalommal és lelkesedéssel készültünk, mit az elsőre. A logisztikai feladatok és a szakmai feladatok megbeszélése azonban már sokkal gördülékenyebben ment. Autót béreltünk és a tavaszi szünetben, hogy a gyermekek ellátása ne okozzon problémát indultunk az utolsó projekt megvalósítására. Úti célunk Szlovákia, Érsekújvár Cirill-Metód utcai Óvoda.
Az intézmény vezetőjével Maria Kondelcikovával sok-sok e-mailt váltottunk a szakmai munka megbeszélésén kívül, szoros kapcsolatba kerültünk. A megbeszélt időpontban az intézménye ajtajában várt bennünket szörnyű izgalommal, ami az első üdvözlés után megszűnt. Kedvesen, barátságosan invitált bennünket intézményében. Az intézményben dolgozók is szívélyesen fogadtak bennünket. Körbevezetett bennünket az óvodában, minden csoportba bekukkantottunk, ahol nagy tisztaság és sok-sok fejlesztő eszköz állt csoportosítva hatalmas termekben a gyermekek rendelkezésére. Az épületben főzőkonyha üzemel a gyerekek egészséges étkeztetését figyelembe véve, mely a folyosón napi háromszor történik. Az 5 csoportnak egy közös nagy udvara volt árnyas fákkal, virágokkal, jól felszerelt udvari játékokkal. Ott tartózkodásunk alatt még bővítették, szépítették. Kiemelt feladatként kezelik a környezet megóvását, a természetvédelmet, a takarékos gazdálkodást. Minden csap takarékosan működött.
A csoportokban interaktív tábla található, amit napi szinten használnak az óvodapedagógusok. Egy csoporthoz 2 óvodapedagógus tartozik, váltó műszakban, heti váltásban oktatják, nevelik a 3-7 éves korú gyermekeket. Megismerkedtünk Szlovákia oktatási rendszerével, bemutattuk a mi országunk, intézményünk oktatását is. Az igazgató asszony Szlovákia eTwinning nagykövete, a közelmúltban vett részt Brüsszelben a konferencián. Kértük, hogy ez irányú tapasztalatait ossza meg velünk, melyet szívesen tett meg. Elmondta, hogy több minősített projektjük van, melyet különböző országokkal valósítanak meg. Bemutatta az eTwinning felületeket és megbeszéltük, hogy a már működő projektekbe mi is bekapcsolódnánk, illetve újat hoznánk létre.
Ellátogattunk a Czuczor Gergely Gyakorló Általános Iskolába. Nagyon jó az óvoda és az iskola kapcsolata, úgy a pedagógusokkal, mint az igazgató asszonnyal. Örömmel és készségesen mutatta be az általa vezetett intézményt. Több mint 40 magántanulója van az iskolának és jó pár kiemelkedően tehetséges gyermek útját egyengetik. 3. osztályban magyar órát látogattunk meg. Ámultuk és bámultunk a gyerekek aktivitásán, a tanító néni szakmai felkészülésén, az egész óra levezetésén. Úgy gondolom, hogy ilyen sikeres órát kevés embernek van szerencséje látni.  A magyarságról nem is beszélve. Ezek az apró gyerekek olyan szépen, hangsúlyosan, folyamatosan olvastak, hogy sok felnőtt megirigyelhetné. Az óra nem erőltetett, hanem tényleg a tanulás utáni vágy, a tanulás utáni belső késztetés jellemezte. Ezek a 9-10 éves gyerekek nemcsak az órán, hanem szakkör keretében is megismerkedtek már a rovásírással, olvassák azt. A kooperatív technikára kiváló példa volt. Így visszagondolva is csak gratulálni lehet tanítóknak, diákoknak egyaránt.
A várost egy nyugalmazott történész úriember által ismerhettük meg, melyre elkísért bennünket az igazgató asszony és jó néhány óvodapedagógus. Kellemes hangulatú délutánt töltöttünk el.
Megismerkedhettünk a környék természeti kincseivel, nevezetességeivel. Ezzel a projektünk utolsó állomása és visszatekintve a célként kitűzött minden feladatunk megvalósult. Köszönjük vendéglátóinknak a sok-sok munkát, amit értünk tettek.

Perkáta, 2016. június 3.


         Kovács Tiborné
Projektvezető, óvodavezetőBeszámoló
Job shadowing típusú mobilitás


Helyszín: Érsekújvár – Cyrill – Metód Utcai Óvoda (Materská škola – Óvoda)

A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának óvodapedagógusaként, egy 11 mobilitásból álló nyertes projekt részeként vehettem részt az Erasmus+ keretében az érsekújvári óvodában egy job shadowing mobilitáson 2016. áprilisában.
Aktív részt vállaltam a pályázat előkészítésében, a partnerkeresésben, adatgyűjtésben. Feladatom volt az utazással kapcsolatos adatok összegyűjtése, autóbérlés, bérelt autó vezetése, kollégák felkészítése Szlovákia kultúrális, politikai, geológiai hátterével kapcsolatban.  Ehhez könyveket hang- és vidoanyagokat használtam. Feladatom volt kollégáim felkészítése, tájékoztatása a délutáni kiegészítő programokkal, kirándulásokkal  kapcsolatban is.
A mobilitás alatt Power Pointok, fotók, beszámolók segítségével bemutattam a fogadó óvoda pedagógusainak a saját intézményünkben zajló hagyományápoló munkát, hagyományápoló munkaközösségünk működését, szokásrendszerünket, Manóvár Tehetségműhelyünk programját.
Miután megismertem a szlovák óvodában folyó szakmai munkát, szlovákiai kollégákkal összehasonlítottuk a hagyományápolás módját, a szokásokat, ünnepeket, az alkalmazott népművészet eszközeit, lehetőségeit. Sok hasonló hagyományt, közös pontot találtunk munkánk során, de voltak különbözőségek is. Ezek az új szokások, ötletek jó lehetőséget adnak csoportomban végzett munkám szinesítésére. A látogatás számomra munkámhoz új inspirációt adott, számos kézzel fogható, gyakorlati ötlettel gazdagodtam. Módszertanilag megújulva, felfrissulve, energiával feltöltve tudom kezdeni az új tanévet. Hazaérkezésem után a gyerekek nagy érdeklődéssel figyelték, amikor meséltem nekik utazásunkról, élményeinkről.
A szlovák gyermekek óvodai életéről készült fotókon örömmel vették észre ha olyat láttak, ami a mi ovinkban is megtalálható, és csodálkoztak az újdonságokon. A látogatás alatt, a hagyományok ápolása területén szerzett tapasztalataimat jól be tudom építeni hagyományőrző munkaközösségünk munkájába is.
Elsősorban nem az én feladatom volt az IKT eszközök használatának megfigyelése a szlovák óvodában, de mivel saját intézményemben  részt veszek a Kisegerek tehetséggondozó műhely munkájában, igyekeztem minél több ismeretet szerezni ebben a témában is. A szlovák óvodában minden csoport rendelkezik interaktív táblával, mely szerintem óriási lehetőségek tárházát hordozza magában, megfelelően felkészült és a digitális oktatás mellett elkötelezett pedagógus segítségével. Láttam több olyan számítógéphez kapcsolható digitális eszközt is, például a digitális nagyító, mely a mi műhelyünk munkáját is színesítheti a későbbiekben.
A szlovák óvoda óvodavezetője Szlovákia egyik eTwinning nagykövete, aki nagyon sok hasznos, gyakorlati ötletet, tapasztalatot adott az eTwinning használatával kapcsolatban. Sok olyan új ismeretet szereztem, mely segíteni fog abban, hogy a következő tanévben részt vehessek egy nemzetközi projektben.
A délutáni kirándulások, múzeumlátogatások során olyan maradandó élményeket szereztem, melyek munkámba építve szinesíti, hitelesebbé teszi az óvodában végzett munkámat, különösen a külső világ tevékeny megismerése és hagyományaink megőrzése során. Sok fotót készítettem, melynek egy részét a foglalkozások alatt fel tudom használni.
A mobilitás alatt az én feladatom volt az óvodai blog szerkesztése is. Fotók, videók segítségével már a helyszínről tudtuk  tájékoztatni kollégáinkat, családunkat és az érdeklődőket.
A blog hasznosságát, az érdeklődők figyelmét bizonyítja, hogy az utazás alatt készített blogbejegyzéseket több százan olvasták.
Miután hazaérkeztünk, disszeminációs tervünknek megfelelően átadtam a szerzett ismereteket, tapasztalatokat kollégáimnak, szülői értekezleten a szülőknek. Ehhez a feladathoz szintén jól felhasználhatóak voltak a fotók, videók.
Fontos számomra az is, hogy az utazás alatt igazi csapattá kovácsolódtunk kollégáimmal. Ez a jövőre nézve bíztató, hiszen a pályázatírásokhoz, megvalósításokhoz, munkaközösségi munkákhoz nagyon fontos, hogy kompromisszumra kész, közösen dolgozni tud, egymás vélményét elfogadó pedagógusok legyünk.
A látogatás alatt barátokat,  jó szakmai kapcsolatotokat találtam, így kapcsolatrendszerem szélesedett. Ez további kapcsolatot, projektek, közös munka lehetőségét hordozza magában. Ezeket a kapcsolatokat szeretném a jövőben is fenntartani.
Szlovákia számomra sok tekintetben a meglepetések országa volt. A meglátogatott magyar óvoda és iskola magyarságtudata, hagyományőrzése példamutató volt számomra.
Perkáta, 2016.június 05.
                                      Nagy Rita
                  Projekt megvalósító óvodapedagógus


Beszámoló
Érsekújvár 2016. április


Projektünk 3 külföldi, magyar anyanyelvű gyermekeket nevelő-oktató óvodákban tervezett job shadowing mobilitásból és angol-német nyelvtudást fejlesztő nyelvi kurzusokból állt.  A 3 látogatáson 5 személy vett részt. Az utazások a nyári- őszi-és tavaszi szünet azon időszakában valósultak meg, amikor még vannak gyerekek, de a csoportok már nem teljes létszámmal dolgoznak. Romániában két mobilitást, Szlovákiában egy mobilitást valósíthattunk meg.
Résztvevők: Kovács Tiborné óvodavezető, projektvezető, Cseréné Marczal Zsuzsanna óvodavezető helyettes, Mosonyi Györgyné óvodapedagógus, Nagy Rita óvodapedagógus és jómagam Győrikné Kargl Mária óvodapedagógus.
Nagy várakozással teltek napjaink, mire elérkezett az indulás ideje Érsekújvárra. A mobilitás időtartama egy hét volt 2016. április 3-tól április 9-ig.
Az indulást megelőzően már hetekkel előtte lázas munka folyt: szállásfoglalás, utazás részletei, dokumentumok beszerzése. Persze folyamatosan (telefon, facebook, skype, e-mail) kapcsolatban voltunk a fogadó óvoda vezetőjével Kondelčíková Máriaval. Még személyesen nem is találkoztunk, de még is úgy éreztük, mintha már több éve ismernénk egymást.
Az érsekújvári óvoda vezetője és kollégái barátként fogadtak minket. A délelőtt folyamán bemutatták az óvoda épületét. Láthattuk, hogy a csoportszobák nagyok és tágasak. Mind a négy korszerűen berendezve.  Külön „fakkokat” alakítottak ki a különböző tevékenységeknek. Így minden gyermek megtalálhatja a számára legmegfelelőbb elfoglaltságot egy időben. Nagyon fontos számukra a környezetvédelem, ezért az óvoda udvarának kialakításában is figyelembe vették ezt (természetes anyagból készült játékok).
Délelőttjeink szakmai jellegűek voltak, vidám, barátságos hangulatban teltek. Bemutattuk egymás települését, országaink oktatási rendszerét, az óvodánkan folyó IKT alkalmazásának lehetőségeit (Kisegerek Számítástechnikai Műhely).
A csoportszobába lépve a legelső, ami a szembetűnt, hogy mindegyik saját interaktív táblával rendelkezik, amelyhez természetesen ott a laptop és a nyomtató is. Mivel az én utazásom célja elsősorban az IKT óvodai alkalmazásának a megfigyelése, új technológiák, tapasztalatok gyűjtése – ez által a digitális kompetenciák fejlesztése – volt, ez a látvány óriási örömmel töltött el! Mekkora lehetőség ez, hogy az óvodás gyermeket testközelbe hozzuk az informatikával, a digitális világgal. Természetesen a tábla minden délelőtt a segítségünkre szolgált megbeszéléseink folyamán. Rálátásunk nyílott arra, hogy a szlovákiai magyar óvoda oktatási-nevelési programjában milyen módon szerepel az informatika, mennyire gazdagítja az óvodai nevelést, oktatást, hogyan épül be az óvodapedagógusok mindennapi fejlesztő munkájába. Megismerkedhettünk olyan fejlesztő programokkal, szoftverekkel, amelyek konkrétan ezt a korosztályt célozzák meg. Ahhoz, hogy a digitális világban jó irányba kalauzoljuk a gyermekeket, elengedhetetlen, hogy a pedagógus is állandóan képezze magát. Meglátásom szerint ez az érsekújvári óvodában teljes mértékben megvalósul.
Mivel az óvoda vezetője az eTwinning nagykövete, gyakorlati tájékoztatást kaptunk az eTwinning működéséről és arról, hogy milyen módon tudunk közös projekteket megalkotni és megvalósítani.
Délutánjaink folyamán hosszabb-rövidebb kirándulásokat tettünk Szlovákiában, ahol az ország természeti, kulturális kincseit csodálhattuk meg. Elsőként Érsekújváron tettünk látogatást, ahol egy kedves idegenvezető ismertette velünk a város történetét és mutatta be nevezetességeit.  Ugyan itt nagy szeretettel fogadtak minket a szlovákiai Czuczor Gergely Alapiskolában, ahol egy tanítási órán is vendégeskedhettünk.
Jártunk Bajmócon, Galántán, Nyitrán, Gútán, Selmecbányán, ahol magával ragadtak minket a vendégszerető szlovák és magyar emberek és a lenyűgöző tájak, építmények!
Egy-egy nap lezárásaként tartott értékeléseink alkalmával – az aznap készített fényképeket visszanézve – felidéztük a nap folyamán történteket, közösen átbeszéltük érzéseinket, benyomásainkat. Minden este jóleső fáradsággal tértünk nyugovóra, és lelkesedéssel, várakozással telve indultunk a következő reggelen, mert tudtuk, hogy nagyon sok érdekes és hasznos, élményekkel teli nap vár ránk.
Az itthon maradt kollégáinkat folyamatosan tájékoztattuk az óvoda blogján, a facebookon, skypon és a Google+-on. A búcsú nem volt könnyű, de megbeszéltük és célul tűztük ki a jövőbeni együttműködést óvodáink között.
A két erdélyi job shadowing alatt a kollégák részletes élménybeszámolóval kísérhették figyelemmel az utazásokat, az egész út során állandó kapcsolatban álltunk egymással különböző internetes felületek segítségével.
 Az erdélyi mobilitás egyik hozadékaként a 2015/2016-os tanév októberétől elindítottunk egy közös projektet a marosvásárhelyi óvoda egyik csoportjával. E projekt célja volt az óvodai élet ünnepeinek, hagyományainak megismertetése a másik féllel. Ehhez különböző digitális eszközöket és internetes alkalmazásokat használtunk: projektor, laptop, számítógép, fényképezőgép, google drive, skype, you tube stb.

Hazatérve bátran mondhatom, hogy a mobilitások alatt életre szóló élményekkel és emlékekkel gazdagodtunk!
Bízom benne, hogy a 2016-os Erasmus+ pályázattal hasonló eredményeket érünk majd el.

Perkáta, 2016. június 3.                                   


              Győrikné Kargl Mária
   Projekt megvalósító óvodapedagógus


Beszámoló
2015. évi pályázati forduló


Nagy Rita

A Perkátai ÁMK Szivárvány Óvodájának óvodapedagógusaként, egy 11 mobilitásból álló nyertes projekt részeként, nyelvtanfolyamon vehettem részt az Erasmus+ keretében.
A mobilitás 2015. július 5. és 18. között valósult meg, Bournemouthban, az Egyesült Királyságban, a British Study Centres School of English -ben, azaz egy nyelviskolában. A kurzus egy két hetes intenzív általános angol nyelvtanfolyam volt, felnőtteknek.
2015 júniusában, a pályázati eredmények kihirdetése után, azonnal el kellett kezdeni a szervezési munkát, hiszen az idő nagyon rövid volt. Szerződéskötés után a Tanártovábbképzés.hu segítségével foglaltam le a kiválasztott nyelvi kurzust. A szervezés többi részét, repülőjegy, szállás, buszjegyek, bérlet...már saját magam végeztem. A kurzus előtt egy online felmérésen, majd a helyszínen egy szintfelmérő teszten vettem részt, melyek alapján a megfelelő szintű csoportba kerültem. Az iskola nyitott volt, igazi interkulturális környezetet biztosított a résztvevőknek. Egyedüli magyarként vettem részt a kurzuson.
A nyelvtanfolyam alatt minden órán részt vettem, az iskola online felületének használatáért (gyakorló feladatok megoldása, online tananyagok használata...) külön elismerést kaptam. Két záró dolgozatom megfelelő lett.
Több alkalommal nyílt lehetőségem bemutatni országunkat, településemet, intézményemet. Ehhez készítettem diavetítést, fotókat.
A kurzus ideje alatt több kirándulást tettem, megismerve  a város és a környék történelmét, környezeti szépségeinet. Élményeimet, tapasztalataimat több alkalommal megosztottam az érdeklődőkkel az óvoda blogján.
Emailben és Skype segítségével folyamatosan tartottam a kapcsolatot az óvoda vezetőjével, illetve kollégáimmal, családommal.
Pályázatunk egyik lényeges pontja volt a szakmai jellegű kapcsolatépítés. Mivel a kurzus amin részt vettem, általános angol, a tanulók többsége igazából tizenéves diák, vagy egyetemista, így szakmai kapcsolatépítés lehetőségére az iskolán belül nem nagyon számítottam. Új osztálytársaim között azonban volt két francia óvodapedagógus, akik szintén az Erasmus + keretében érkeztek a nyelviskolába. Szakmai jellegű beszélgetések közben megegyeztünk, hogy a következő tanévben közös projektet valósítunk meg intézményeinkben. Ez a projekt – egy francia illetve egy magyar óvoda bemutatkozása – 2015 telén meg is valósult.
Tervezzük az ismerkedés, a közös munka, a kapcsolat továbbépítését.
Személyes ismeretség útján lehetőségem nyílt bepillantást nyerni egy bournemouthi óvodába életébe is. Ez az inspiráció is hozzájárult ahhoz, hogy a 2016/17 es tanévre benyújtott Erasmus+ KA1 Mobilitási pályázat részeként 1 mobilitás egy bournemouthi óvodában valósul meg.
Angliai tartózkodásom alatt több múzeumban jártam. A Torquay-ban található, az angol történelem aranykorának nevezett Viktoriánus kort bemutató Bygones Múzeumban jelentős gyermekjáték gyűjteményt láttam. Ez alapján készítettem egy kis összefoglalót a témában, melyet, az óvoda blogján osztottam meg.
A kurzus végén, hazautazás után elkészítettem beszámolómat a Tanártovábbképzés.hu internetes felületre.
A disszeminációs tervenk megfelelően tapasztalataimat, élményeimet átadtam kollégáimnak, a szülőknek, ismerős és ismeretlen érdeklődőknek.
Az Angliában töltött két hét alatt magabiztosabb lettem egy idegen nyelvi környezetben, szakmai kapcsolatokat építettem , számos információt osztottam meg szűkebb és tágabb környezetemmel. Nyelvi kompetenciáim fejlődtek, kapcsolatteremtő- szervező- és probémamegoldó készségeim erősödtek, magabiztosabban mozgok idegen környezetben.
A mobilitás további sikerét igazolja, hogy 2016. január 9-én sikeres nyelvvizsgát tettem angol nyelvből.
Köszönöm a lehetőséget, úgy vélem a mobilitás megvalósítása során a kitűzött célokat elértem.
Perkáta , 2016.06.01.

                                           Nagy Rita
                     Projekt megvalósító óvodapedagógus
Beszámoló

Intenzív német nyelvi kurzuson vettem részt Németországban, Regensburg városában 2015 augusztusában. Két héten át anyanyelvi környezetben tanultam a német nyelvet. Venezuelai, mexikói, palesztinai, spanyol, mauritiusi, svájci valamint görög nemzetiségű fiatalokkal kerültem egy csoportba.
Rengeteg különböző ország kultúráját ismerhettem meg, és jó érzés tapasztalni azt, hogy két teljesen különböző kultúrával rendelkező ember egy közös nyelven jól megérti egymást. A második héten egy másik, erősebb csoportba kerültem - ezúttal olasz, cseh, svájci és brazil tanulók közé. Igaz a mondás, hogy egy nyelvet hatékonyan csak anyanyelvi környezetben lehet megtanulni, mert használni kell a boldoguláshoz, ismerkedéshez, az élethez.

A mobilitás fő célja az elavult német nyelvi kompetenciáim felfrissítése volt. B2 szintről az évek során A2 - B1 határára csökkent tudásom. A kéthetes nyelvi kurzus során a nyelviskola változatos, szakszerű, beszédcentrikus módszereinek, kiváló pedagógusainak köszönhetően a passziválódott nyelvi képességeim ismét aktívvá váltak. Gyors fejlődésemet igazolja, hogy a második hétre magasabb nyelvi szinten álló csoportba helyeztek át. A magánórák során az oktatókkal való négyszemközti kommunikáció, valamint a kiscsoportos (maximum 3 fő) foglalkozások alkalmával történt kötetlen beszélgetések nyelvi kompetenciáinkat átfogóan fejlesztették. Ezt az elért eredményeim is alátámasztják.
Mivel az alapjaim a nyelvhez adottak voltak, így nem okozott gondot a kommunikáció kezdeményezése, ügyintézés, mégis az egyszer már elért nyelvtudásom nem tudtam használni. A tanfolyam két hetében különféle hatásoknak köszönhetően (rákényszerülés, intenzív nyelvhasználat, magánórák) nagy léptékben tudtam fejlődni, és úgy gondolom, hogy a tudásomat arra a szintre sikerült visszahozni, amin már korábban álltam. Ezen kívül van olyan terület, amiben felülmúltam a korábbiakat, például a kommunikációs kezdeményezőkészségem terén.

A pályázat megírása majd a mobilitás kivitelezése folyamán több feladatom volt.
Elsőként motivációimat kellett megfogalmaznom a pályázatban való részvételhez. A résztvevők kiválasztása után a pályázat végső ellenőrző folyamatában vettem részt. A sikeres elbírálást követően feladatom volt a kurzus helyszínének valamint típusának kiválasztása. A
www.tanartovabbkepzes.hu munkatársain keresztül vettem fel a kapcsolatot a Horizonte regensburgi nyelviskolájával. A szállás foglalásához valamint a repülőjegy megvásárlásához is sok segítséget kaptam. Kinn tartózkodásom során feladatom volt a kurzuson és a szabadidős programokon való részvétel mellett a folyamatos kapcsolattartás, beszámolás az eseményekről. Hazaérkezésem után a www.tanartovabbkepzes.hu weboldalára szánt beszámolót kellett készítenem. A disszeminációs tervben megfogalmazottak szerint a későbbiekben többféleképp számoltam be a két hét történéseiről.
Beszámolást több formában végeztem a mobilitás ideje alatt valamint utána.
Elsősorban legfrissebb élményeimet az óvoda blogján keresztül osztottam meg.
http://perkataiszivarvanyovi.blogspot.hu/2015/08/regensburg-elso-nap-nyelviskolaban.html
A disszeminációs terv részeként a kurzus ideje alatt készített fotóimat az óvoda új épületének aulájában állítottam ki. PowerPoint bemutatót készítettem, melyet az óvoda dolgozói számára élménybeszámoló közben vetítettem le. A mobilitás sikerességéről, eredményeiről a 2015/2016-so nevelési év első szülői értekezleten is számot adtam.

A pályázatban való részvétel több folyamatot is elindított bennem. Elsőként emelném ki azt a személyiségfejlesztő hatást, ami a pályázaton való részvétel alatt érvényesült. A sikeres megvalósításhoz rengeteg önbizalomra, bátorságra, kezdeményezőkészségre volt szükségem s ezeket a tulajdonságok sokat erősödtek bennem. Szintén kifejezetten fontos fejlesztő hatás ért a nyelvtanulási, felelevenítési folyamat során. Számottevően fejlődött kommunikációs készségem, beszédmegértési képességem, szókincsem, írásbeli fogalmazókészségem, problémamegoldó képességem, szociális képességeim. Magabiztosabbá vált a kommunikációm német valamint magyar nyelven is. nyelvtanulási kedvem erősen fokozódott. Újabb célokat tűztem ki magam elé nyelvtanulás területén. Azzal, hogy barátságot kötöttem más országokból különféle kultúrával rendelkező emberekkel, erősödött bennem a más kultúrák iránti érdeklődés, valamint azok elfogadásának érzete.
Ezek a tapasztalatok, új ismeretek hatást gyakoroltak a jövőre vonatkozó terveimre is. A továbbiakban nyelvtanulás területén, több nyelven is szeretném magam önképzéssel fejleszteni.
Német nyelvből a jelenlegi tudásom szinten tartani és fejleszteni, angol nyelvismeretemet szeretném alapfokról középfokra emelni. Ezen kívül a spanyol nyelvvel szeretnék megismerkedni, valamint amennyiben lehetőségem adódik, szeretnék egy ehhez hasonló nyelvtanfolyamon részt venni.

Tapasztalataimat tekintve csak pozitív tapasztalatokkal gazdagodtam.
Már a megszervezésnél feltűnt, hogy pontos, precíz, megbízható partnerintézményt sikerült választani.
Ezt a pozitívumot erősítették tovább személyes, helyszíni tapasztalataim, ahol ugyanis mind a tanulási tevékenység, mind a szabadidős programok megszervezése, lebonyolítás profi módon zajlott. A szabadidős programok bővítették kulturális ismereteimet Németországgal kapcsolatban. Ellátogattunk a város nevezetes helyszíneire, megnéztük a Szent Péter dómot, a Góliát-házat, a Steinerenbrücke-t, Neupfarrkirche-t, a Duna partját, meglátogattuk a helyi BMW gyárat, ahol német anyanyelvű kísérő vezetett minket végig az autógyártás folyamatán. Elutaztunk Straubingba, ahol az ország második legnagyobb fesztiválját tartják, valamint Münchenbe, ahol városnéző túrát tartottunk.
Az oktatás magas színvonalú, az oktatók empatikus, jól felkészült, segítő szándékú szakemberek. Az elfogadás, ami lehetővé teszi a különféle nemzetiségű emberek együtt tanulását, az egész intézményt áthatja, s a diákokra is kihatással van. Nyitott szemléletű, közvetlen, barátságos légkör érzetét teremtették meg már az első pillanattól fogva.

Mindezek tekintetében véleményem szerint az Európai Fejlesztési Terv megvalósult.
A két, német nyelvterületen, anyanyelvi környezetben töltött hét intenzíven, ugrásszerűen fejlesztette nyelvtanulási kompetenciáim. Legfőbbképp a hallott beszédmegértés területe fejlődött, ám ugyancsak nagymértékben fejlődött a beszédkészségem, hiszen csak ezen a nyelven szólalhattam meg. Élő nyelvi környezetben egész más egy nyelvet használni, mint az iskolapadban. Az iskolában tanult irodalmi nyelv valamint az életben használt között sok eltérést tapasztaltam. A más- más országokból származó diáktársaimmal való életszerű beszélgetések valamint a magánórák rengeteg alkalmat adtak kommunikációm fejlesztésére.
Az iskola jellegéből adódóan már az első napon számtalan különféle kultúrából származó emberrel ismerkedettem össze. Az órák során természetesen gyakori téma volt a különböző kultúrák közötti különbségek megtárgyalása, ám a tanórákon túl is érdeklődve hallgattuk egymás hazai történeteit.
Személyes tapasztalataim, hogy a mobilitásban valórészvétel több területen is fejlesztő hatást gyakorolt rám. Magabiztosabbá, nyitottabbá vált kommunikációm. Bátrabban használom az általam ismert nyelveket, valamint nyelvtanulási kedvem is erősen fokozódott. Nagyfokú önállóságra volt szükségem a kint töltött idő alatt, s ez az önállóság sok önbizalmat is öntött belém.
Perkáta, 2015, augusztus 18.                                                            


               Horváth Katalin
Projekt megvalósító óvodapedagógus


Creative Commons Licenc
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Ne add el! - Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően felhasználható.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése