2016. június 7., kedd

Záróbeszámoló - NTP-KKI-B-15


ZÁRÓBESZÁMOLÓ
az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által NTP-KKI-B-15 kódszámmal köznevelési és a kulturális intézményekben működő tehetséggondozó programok támogatására címmel kiírt pályázatról


Nagy örömünkre szolgált, hogy a Perkátai ÁMK Szivárvány Óvoda beadott pályázata  sikeres elbírálásban részesült. A program egy éves időtartam alatt valósult meg. A pályázati kiíráshoz igazodva, éves tervünkhöz és tehetséggondozó programunkhoz kapcsolódva, a már működő tehetségségműhelyekben szerzett tapasztalatok alapján előre kidolgozott tematikával, módszertannal kívántuk a kiemelten tehetségesnek vélt  gyermekeink  gazdagítását tovább erősíteni.
A foglalkozásokon 8 gyermek és 3 óvodapedagógus vett részt. 
A megfogalmazott célok az óvodánkban folyó tehetséggazdagító munkánkra építve jól megvalósíthatók voltak. A kiírásnak megfelelően általános, felfedezői, tapasztalatszerzés útján megszerezhető ismeretekkel  segítettük a kiemelt tehetségeink kibontakozását a pályázatban meghatározott módon megfogalmazott tematikus terv alapján. A biztosított anyagi lehetőségeket beépítettük a program sikeres megvalósítása érdekében.
A program célja egyben az óvodánkban folyó tehetséggondozó munka elmélyítése, szélesítése, színesítése, eszköztárunk fejlesztése, minőségben történő javítása, a résztvevő pedagógusok módszertani sokszínűségének fejlesztése. Nézeteink szerint a 3-6 éves gyermekek egész személyiségét kell gazdagítanunk tehetséggondozás címén, még akkor is ha egy adott gyermek csak egy speciális területen emelkedik ki társai közül.  A gazdagítás nem csak az új ismeretek szerzését, illetve a meglévő tudás elmélyítését jelentette számunkra, a kognitív szféra fejlesztése mellett súlyt fektettünk az érzelmekre, az affektív és a pszichomotoros fejlődésre is. Óvodáskorban különösen fontosnak tartjuk, hogy a tehetségcsírák fejlesztése gazdagítása ne legyen megterhelő, illetve indirekt legyen, ezért a 3-6 éves gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően, sok, tapasztalatszerzésre alapuló, óvodaépületen kívül megvalósuló tevékenységet, színes lazító játékot terveztünk. Az óvodai foglalkozásokhoz felhasználtuk meglévő technikai hátterünket, amit a pályázati lehetőségekkel tovább bővítettünk. Több olyan anyagot, könyvet, fejlesztő eszközt tudtunk vásárolni, amit saját anyagi forrásból nem tudtunk volna. A különleges anyagok, technikák színesebbé tették a gazdagítás folyamatát. A tematikus tervben részletesen leírt tevékenységekre lebontott foglalkozások mindig az adott témához legjobban illő módszerekkel és módon, illetve helyszínen valósultak meg. Blogunk által, http://perkataiszivarvanyovi.blogspot.hu/  a program során folyamatosan tudtuk tájékoztatni saját kollégáinkat, a szülőket, külföldi és hazai partnereinket. Tapasztalatainkat több színtéren is meg tudjuk osztani az érdeklődőkkel.
Jelen pályázat lehetőséget nyújtott, hogy a gyerekek intenzív élményeken keresztül jussanak olyan tapasztalatokhoz, melyek pozitív hatással vannak egész személyiségükre. A tehetségcsírák olyan mély impulzusokat kaptak, melyek hatására aktívan tevékenykedtek, érdeklődési körük kitágult, fejlődött kreativitásuk, logikus gondolkodásuk, társas kapcsolataik,  beszédaktivitásuk fokozódott.

A program keretében több külső helyszínre is eljutottunk a gyerekekkel az óvodán kívül. Kirándulásokat tettünk a környező parkba, patakpartra, a vízházhoz, víztoronyhoz.  Voltunk falusi gazdálkodónál, településünk múltját őrző magángyűjtőnél. Bepillanthattunk a helyi cipőüzem és bioüzemben folyó munkákba. Több foglalkozásunk zajlott a könyvtárban. A vendéglátók, dolgozók mindenhol nagyon örültek a gyerekeknek, minden kérdésünkre válaszoltak, kéréseinket örömmel teljesítették. A gyerekek nagyon élvezték ezeket a kirándulásokat, hiszen azokat a dolgokat, amiket eddig csak képen láttak, vagy szóban hallottak, most kézbe vehették.  A tapasztalás utján szerzett  ismeretek mélyebbre vésődnek, könnyebben rögzülnek nemcsak a gyermekeknél, hanem a felnőtteknél is. A közös kirándulások igazi kis csapattá kovácsoltak bennünket.
Egy-egy foglalkozás kevés ahhoz, hogy településünket elhagyjuk, így erre jó lehetőséget biztosított az öt órás kerettel megvalósítható, a programba illő kiegészítő tevékenység. Egy dunaújvárosi kirándulást szerveztünk, színház- képtár- és múzeumlátogatással. Ezek a programok a felfedezések számos lehetőségét hordozták magukban, a hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségét pedig nagymértékben segítették.
A gyerekek a szülők és a pedagógusok elégedettsége alapján összegzésül megállapítottuk, hogy a program sikeres volt. A kitűzött célokat elértük, terveinket megvalósítottuk. Ez inspirál bennünket arra, hogy figyeljük és éljünk a hasonló lehetőségekkel. 

Perkáta, 2016.05.27.
    
 Kovács Tiborné Mosonyi Györgyné Nagy Rita
                  a program megvalósítói

Fotók: Nagy RitaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése