2016. június 17., péntek

Egyiket zárjuk, másikat nyitjuk…


Az Európai
Unió Erasmus+ programjának társfinanszírozásával 


 
2015-ben sikeresen pályáztunk az Erasmus+ pályázatban. Nevelőtestületünk valamennyi tagja nagyon sikeresnek, eredményesnek ítélte meg, ezért úgy döntöttünk, hogy a megkezdett utat folytatni kell. Nagyon örültünk annak, amikor megtudtuk, hogy ismét eredményes lett a pályázatunk. 
2016. június 14-én Budapesten a Tempus Közalapítvány projektnyitó szemináriumán vettünk részt Cseréné Marczal Zsuzsannával, ahol a közeljövőre nézve sok hasznos információhoz jutottunk. 
2015-ben 104 pályázat érkezett be, ebből támogatott 53 db. 2016-ban beérkezett 114 pályázat, ebből támogatott 54 db. Az óvoda, mint intézmény 2%-a volt a benyújtott pályázatoknak. 
A szakmai utunk eredményessége mérhető azzal, hogy a pedagógusok új módszerekkel ismerkedtek meg, és a mindennapi munka során már alkalmazták is, illetve megerősítést kaptak a módszerek hatékonyságáról. Nemzetközi kapcsolatokat építettünk ki, pl. a marosvásárhelyi Stefánia Óvoda egy csoportjával. 1 éven keresztül a „Barátság projektet” valósítottunk meg. Tervek között szerepel a folytatás is. A benne résztvevő óvodapedagógusok és gyerekek nagyon élvezték ezt a közös munkát. Érdekes volt megfigyelni milyen hatást váltott ki a skype kapcsolat a gyermekekre, több levélváltás után került erre sor, de mégis feszültek voltak a bemutatkozáskor, beszélgetéskor. Mindkét intézmény gyerekeire igaz ez. Hatékonyan alkalmazták az IKT eszközöket. 
Érsekújvári szakmai utunk alkalmával elhatároztuk, hogy szeptembertől velük is indítunk egy közös projektet, illetve bekapcsolódunk az általuk megkezdett munkába. Ismét bebizonyosodott, hogy a projektmódszert hatékonyan kell és lehet alkalmazni az oktatásban. A gyerekeket inspirálja a kooperatív team munkára és a kísérletezésekben, búvárkodásokban szívesen vesznek részt az így tanult dolgok mélyebben ivódnak tudatukba.   
Megfigyelhettük még a romániai és a szlovákiai oktatási rendszert, ami eltér a hazai oktatásunktól. Videofilmmel, PowerPointos bemutatókkal adtunk ízelítőt a hazai oktatási rendszerről, bemutattuk településünket, intézményünket, az itt folyó munkát.  Jártunk mindkét ország általános iskolájában, ahol órákon is részt vettünk. Erdély középiskolai és felsőoktatási intézményébe is bepillantást nyertünk. Csíkszentdomokoson tapasztalatokat szereztünk az összevont intézményegységről (óvoda, általános iskola, könyvtár), ami hasonlóan működik a mi ÁMK intézményünkkel. Óvodák, iskolák több telephelyen működtek, volt olyan, hogy csak óvoda, volt, hogy óvoda iskola egy épületben, és az „anyaintézmény” az iskola volt. Az intézmények ellenőrzése gyakori, sokrétű. A működésben nagy szerepe van az iskolatanácsnak. A pedagógusoknak komoly vizsgákat kell tenni egy „magasabb szint” eléréséhez, hasonlóan, mint nálunk a minősítési és a felügyeleti rendszerben. 
Az intézmények dolgozóival szakmai beszélgetések során tapasztalatokat osztottunk meg, cseréltünk egymással. A kommunikációs nyelv magyar volt, az új pályázatban azonban már az angol nyelv dominál, kamatoztatva a kolléganők nyelvtudását. 
Az angol és német nyelvi kurzuson résztvevő kolléganők nyelvi készségei, kultúrája jelentősen fejlődött, felfrissült, ezeket a későbbiekben szeretnénk kamatoztatni. 
A 2016-os szakmai utunkra is izgalommal készülünk. Partnereinket értesítettük, hogy pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, közös munka vár ránk. Mivel az első útra augusztusban kerül sor a szervezéssel kapcsolatos teendőket már most elkezdtük. A szakmai feladatokat szétosztottuk, megbeszéltük.
Lelkesedéssel, tenni akarással állunk a projekt megvalósításához.  Az első Erasmus+ pályázat célkitűzéseit, feladatait megvalósítottuk, a legjobb tudásunkkal és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt a másodszorra elnyert pályázatot is sikeresen valósítsuk meg. A projektben résztvevő pedagógusok mindannyian valljuk, hogy „nyitni a világ felé csak nyitott szemlélettel lehet”. „Új szemlélet, új lehetőségek” várnak ránk.

Kovács Tiborné
  projektvezető

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése